Drowsy Water

Wednesday, April 18, 2012

Meet our 2012 Staff!

We'd like to introduce the fine folks that will be serving our guests this summer at Drowsy Water Ranch. We hand select these fine individuals to make our Colorado dude ranch the best family vacation our guests have ever experienced. From wranglers to kitchen staff to housekeepers to kids counselors, we are excited to get going on our season with our great staff. We'll introduce a few at a time, so check back weekly to see new faces!
Name: Trish Hurst
Hometown: Blanding, Utah
Position at DWR: Head Housekeeper
One thing I'm looking forward to this summer is. . .Making new friends from all over the world and running, hiking and biking.
The greatest thing I've done in my life so far is. . .Working at the ranch for 7 summers (of course!)
Name: Nell Pollak
Hometown: Pleasantville, New York
Position at DWR: Wrangler
One thing I'm looking forward to this summer is. . .Meeting new friends and reuniting with old ones.
The greatest thing I've done in my life so far is. . .Worked at DWR.. duh! Studying abroad for a semester was pretty life-changing too.
Name: Ruby Kahane
Hometown: Cape May, New Jersey
Position at DWR: Housekeeper/Waitstaff
One thing I'm looking forward to this summer is. . .Living in the mountains!
The greatest thing I've done in my life so far is. . .Living in Tokyo for 9 months while attending a language school.
Name: Sarah Mackenzie Schmitz
Hometown: Newport, Kentucky
Position at DWR: Housekeeper/Waitstaff
One thing I'm looking forward to this summer is. . .Riding!
The greatest thing I've done in my life so far is. . .Joining Air Force ROTC at the University of Kentucky
Name:Tanner Isaacs
Hometown: Deer River, Minnesota
Position at DWR: Wrangler
One thing I'm looking forward to this summer is. . .having an amazing summer full of memories with new friends.
The greatest thing I've done in my life so far is. . .is qualify for Nationals in the High School Rodeo in team roping my junior year.
Name: Valerie LaCrosse
Hometown: Minneapolis, Minnesota
Position at DWR: Wrangler
One thing I'm looking forward to this summer is. . . Spending many hours in the saddle with beautiful scenery and interesting people
The greatest thing I've done in my life so far is. . .Earned a B.S. in Zoology from The Ohio State University

Labels: ,

2 Comments :

Anonymous Women jerseys said...

Every picture on your blog is like a chocolate sundae for my eyes.

August 27, 2012 at 4:51 AM  
Blogger D Entertainment said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
Doanh Thi cũng hưng phấn kêu lên, nàng không nghĩ tới trong hộp gấm là một viên Thất phẩm cao cấp đan dược, đây chính là giá trị mấy trăm vạn kim tệ.

- Xoẹt.

Xác định không có nguy hiểm, sau đó, Nhạc Thành thu hộp gấm vào, không nghĩ tới ma pháp lực bao bọc lại là một viên thất phẩm cao cấp đan dược, xem ra ở trong này bất phàm, không biết phía trước còn có cái gì.

Thấy Nhạc Thành không khách khí thu thất phẩm cao cấp cao đan dược thu vào chiếc nhẫn trữ vật của mình, Doanh Thi không khỏi trừng mắt nhìn Nhạc Thành, nhưng nàng cũng không có cách nào phản đối.

“Xoẹt” một tiếng, một lát sau, phía trước hông đạo lần nữa bắn ra một đường sáng quay vòng cường hãn, lần này Nhạc Thành có kinh nghiệm, trong thủ ấn tay đánh ra, trực tiếp dùng kiếm Ám Ảnh đón lấy, đạo sáng quay vòng kia mặc dù rất cường hãn, nhưng có vẻ không thể chống lại kiếm Ám Ảnh Nhạc Thành, đột nhiên bị đánh rơi xuống đất.

“Cộc” một tiếng, một hộp gấm rơi xuống đất, chỉ là cái này hộp gấm so với hộp gấm kia lớn hơn nhiều.

September 13, 2015 at 11:29 PM  

Post a Comment

<< Home